Rent-Drikkevand.dk
Rent-Drikkevand.dk

Omvendt Osmose

(RO - reverse osmsis) blev opdaget af forskeren Souri-rajan ved University of California i 1950èrne.


Teknologien i et omvendt osmosesystem er kopieret fra naturen. Læs mere om naturens vand-teknolgi her på siden og hvorfor et kirsebær er et rigtig godt eksempel på naturlig osmose. 

ALT Dokumentation af omvendt Osmose Teknologien RO - "Reverse Osmose" finder du her på siden. Dvs. Fuld Dokumentetaion af, hvorfor INTET er bedre eller kan slå (RO) Omvendt Osmose Teknologien målt på RENHED og dermed din samlede vand kvalitet.


Omvendt Osmose (RO) 

Hvordan virker det?

Omvendt osmose (RO - reverse osmsis) er en verdens kendt filteringsteknik, hvor der sættes et højt tryk på vandet, så det presses gennem en meget fin membran (0,001-0,0001 um), og som i øvrigt er den enste teknoloigi der findes, der både kan frafiltrere ioner og opløste stoffer i vand. Hvis du selv renser dit vand med denne teknologi, opnår du 100% rent drikkevand. 


Alle har krav på 100% renset - filtreret rent drikkevand!

Hvordan fungerer RO-systemet?


Rørledningstrykket presser vandet gennem membranen. Det "validerer/godkender" ikke andet end vand (H2O), Det betyder "omvendt" at alle skadelige urenheder og hårdhedssalte fanges af overfladen for at blive drænet væk bagefter.


Uanset designet følger vandbehandlingen i sådanne systemer det samme mønster:


  • forfiltrering;
  • membranadskillelse til rent og drænvand (spildevand).
  • ophobning af rent vand i en tank;
  • mineralberigelse.

Omvendt osmose systemer (Teknisk forklaring)

Omvendt osmose er den mest moderne og effektive vandbehandlingsteknologi der findes i verden. For at forstå, hvordan det fungerer, skal du kende processerne under det.


Osmose (græsk "osmós", der betyder "skub") er grundlaget for stofskiftet i de levende organismer: celler absorberer vandmolekyler gennem væggene, som er semipermeable membraner. Vand passerer fra en mindre koncentreret opløsning (ekstracellulære væsker) til en mere koncentreret inde i cellen (intracellulære væsker).


Derfor er omvendt osmose en omvendt proces: Vand strømmer fra en mere koncentreret opløsning til en mindre koncentreret gennem den samme membran. Da denne proces er modsat den naturlige mekanisme, skal der påføres tryk: det er her, den mest avancerede filtreringsmetode begynder.Det smukkeste eksempel på Omvendt Osmose fra Naturen er et kirsebær:


Hvis regn falder på kirsebær og bliver på "kirsebærskindet", tiltrækker kirsebæret så at sige vandet. Fordi sukker er opløst i kirsebær, som har en osmotisk aktiv effekt. Så sukkeret trækker vandet gennem kirsebærskindet ind i kirsebæret, som brister, hvis der tiltrækkes for meget vand. Vand kan trænge ind i kirsebæret gennem kirsebærskindet. Men ikke mineraler og andre stoffer. Ligeledes kan der ikke komme mineraler eller vand ud af kirsebæret.


Omvendt osmose systemer (Omvendt Osmose (RO) - reverse osmsis) fungerer på en lignende måde. Hjertet i et osmosesystem er dets omvendte osmose-membran - som fungerer som kirsebærhuden. Kun vand og ingen andre stoffer kan komme fra den ene side af membranen til den anden. Et osmosesystem har brug for tryk for at "presse" vandet gennem membranen. Resultatet er rent osmosevand . Alle fremmede stoffer forbliver på "spildevandssiden" af membranen.


Deraf navnet Omvendt Osmose (RO - reverse osmsis). Naturlig osmose er omvendt. I stedet for at lægge rent vand på siden med mere sukker, salt eller andre fremmedlegemer , tages det forurenede vand på den anden side, og fremmedlegemerne efterlades og kaldes for spildevand, hvilket i øvrigt er vores tekniske betegnesle for spildevands procent på alle vores anlæg, når vi angiver, hvor mange dele spildevand der går til at producere en liter 100% rent Drikkevand.

Verdens Bedste! Og mest velkendte og anvendte vand-teknologi er Omvendt Osmose(RO)

Dokumentation af Omvendt Osmose Teknologien RO - reverse osmose og den fineste og dermed det mest rene vand der kan opnås af de 4 filtrerings-niveauer der findes, indenfor vand-rense-teknologier.


Dokumentation fra Miljøstyrelsen for et RO (reverse osmsis) er den fineste og bedste Teknologi - Klik HER


Membranfiltreringsteknikkerne kategoriseres efter størrelsesordenen af porestørrelsen i membranen, og dermed størrelsesordenen af partiklerne membranen tilbageholder. I faldende størrelse (= Jo mere rent bliver vandet) og der findes i alt følgende 4 kategorier:

Kategorisering af membranfiltreringsteknikker.: 1 = Bedst / 4 = Dårligst. 


4. Mikrofiltrering (MF) MAX rense effekt ca. 80-90% (Dårligts)

3. Ultrafiltrering (UF)MAX rense effekt ca.90-95%

2. Nanofiltrering (NF)MAX rense effekt ca. 95%-97%


1. Omvendt Osmose (RO) den fineste og bedste filtrering der muligt at opnå = 97-100% Klik HER


Dokumentation af Omvendt Osmose Teknologien RO - reverse osmose

Miljøstyrelsen - Klik HER


Eksempelvis er Omvendt Osmosevand er altid førstevalg til laboratorier og store fødevar produktionsanlæg mv. 

Kender du en Evt. En kemiker, biolog eller anden bekendt, der arbejder i laboratoriet i din omgangskreds?Så ved vedkommende godt, hvad omvendt osmosevand er og har ofte noget med det at gøre! Osmosevand fra et godt osmosesystem skinner som krystalklart vand i gletsjerkildekvalitet, med næsten absolut 100% renhed. I områder, hvor dette er vigtigt, såsom kemi eller biologi, kan forurenet vand ødelægge eller forfalske et eksperiment eller et slutprodukt i prodktion Eks. Crem, vand, øl, saft eller juice mv.Selv i medicin eller industri, hvor der er brug for det reneste vand, bruger folk osmosevand, som lover 100% pålidelig og højst mulig opnåelig kvalitet. Masser af eksempler på disse vrksomheder og produktioner, finder du længere nede på denne side. 

Sådan ser en Omvendt Osmose Membran ud:

Her ser du et tværsnit af membranen der fortager omvendt osmose processen.

Det anbefales at udskifte membranen hver 12 - 24 måned.


HUSK ALTID, at tilføre alle naturens livsnødvendige minraler igen, efter rensning af dit vand fra dit Omvendt Osmoseanlæg.


Klik og læs mere om Mineraler og forskellen på de 2 forskellige modeller af Ekstra Mineralfilter.


Du finder alt viden under Filterskift på AUTOPILOT Klik HER

Hvornår og i hvliken rækkefølge filtreres hvad?

I skemaet herunder kan du se, hvor meget mere omvendt osmose fjerner i forhold til en konventionel vandrenser, der kun fanger hår, alger, og visse bakterier, samt nogle kolloider og vira.


Yderst til højre i det nedereste skema-grafik, kan du se og læse alt det som Omvent Osmose filtrere fra og fjerner, udover alt det andet. Området er markeret med gråtone i grafikken herunder.  

Omvendt Osmose, fortager nanofiltrering, ion-udveksling, metalioner, endotoksiner/pygrogener, opløste salte, pesticider, antibiotika og amnge flere andre farlige stoffer for mennesker & dyr.


De 8 filteringsprocesser vist som grafik illustration.

De første 4 processer er standard på de fleste Omvendt

Osmose anlæg, dog med lidt afviglser fra anlæg til anlæg.

De 8 filteringsprocesser vist som grafik illustration

Audi México renser 100 millioner liter vand


Omvendt osmosesystemet returnerer 100 millioner liter renset vand til produktion


Læs hele artiklen Klik HER

VIDEO herunder, som viser et tilsvarende Omvendt Osmose anlæg som hos AUDI Mexico, det viste anlæg i denne VIDEO ligger i Isrel.


En helt by i Israel, Ashkelon, har installeret et omvendt osmoseanlæg med 40.000 membraner. Se nedenstående video:

 

Odense Universitetshospital (OUH) har et centralt placeret vandbehandlingsanlæg, der leverer vand til samtlige af hospitalets afdelinger. 


Til deres Laboratorier leveres 100% rent vand incl. UV-desinfiktion og (RO - reverse osmsis) Omvendt Osmose Menmbranfiltrering. 

OUH - (RO - reverse osmsis) Omvendt Osmose Anlæg

Læs og se OUH illustration Klik og åben PDF fil

VIDEO lavet til ARLA med Komplet Gennemgang af hvordan deres Omvendt Osmose (RO) filtrering virker i praksis.


VIDEO belyser hvordan Omvendt Omose Teknologien (RO - reverse osmsis)

filtrering fungere i praksis. 


BEMÆRK: Denne video gennemengang, har primært fokus på filtrering i forbindelse med mælkeproduktion, da VIDEO er producert for Mælkeproducenten Arla.


VIGTIG at vide hvorfor Arla på ligevis med alle øvrige produktioner og indsustrier verden over vælger at burge Omvendt Omose (RO) filtrering i deres produktion.


Årsagen til deres VALG af Omvndt Osmose (RO) Filtrering i deres produktion, skyldes ganske enkelt, at dette, er den eneste teknologi,der kan FJERNE ALT uønsket forurering og øvrige giftsoffer i vandet og som er GODKENDT til fødevareproduktion.

Lyn Gennemgang - Forstå hvordan Omvendt Osmose (RO) filtrering fungere i prakisis på 25 SEC. 

Arla Foods Ingredients sparer fx op mod 1,5 millioner liter vand på årsbasis, som i stedet udvindes fra valleprotein-produktionen.


Dette svarer ca. til den mængde vand som indeholdes i 600 olympiske svømmebassiner. Vand som tidligere blev udledt til kloakken. REWARD ledes af professor Søren Balling Engelsen fra Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet.


Link til Kilde og Forskning:

27. juni 2019

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Institut for Fødevarevidenskab (FOOD) Klik HER

Et fasekontrastmikroskopfoto af filamentøs gær fundet i biofilm på omvendt osmose-membraner, der bruges til genbrug af vand i fødevareindustrien.

”På grund af de meget små mængder tilbageværende næringsstoffer i væsken efter omvendt osmose-behandlingen har vi også set meget markante forskelle på forskellige mikroorganismers muligheder for dels at vokse og dels danne biofilm i væsken.”

Graferne viser tre vand-spektre, der er optaget på tre punkter mellem to omvendt-osmose filtersystemer (RO1 og RO2) hoa Arla Foods.

Carlsberg vil reducere vandforbruget med 50 procent


Med opførslen af et nyt vandrensningsanlæg vil bryggeriet nemlig kunne genbruge 90 pct. af sit procesvand og reducere det generelle vandforbrug med 50 pct!


Af Maria Berg Badstue Pedersen
2. december 2019 11:26

Link til kilde: Carlsberg vil reducere vandforbruget med 50 procent

Vandrensning i tre trin via omvendt osmose-behandlingen- Det nye totale vandbehandlingsanlæg i Carlsbergs Fredericia bryggeri repræsenterer en ny innovativ måde at lave sikkert genbrug af renset vand på, og projektet introducerer nye teknologier til at forbedre vandeffektivitet, siger Søren Nøhr Bak.


Vandrensning i tre trin
Carlsberg i Fredericia skal have installeret et forrensningsanlæg, der renser procesvandet i tre trin.


I første trin anvendes bakterier til at rense vandet for biologiske og organiske stoffer. Samtidig produceres der rent faktisk biogas.


I andet trin af rensningsprocessen fjernes de resterende dele af de organiske stoffer, bakterier, kvælstof og fosfor ved at vandet sendes gennem en ultrafiltreringsmembran, der er så tæt, at bakterierne ikke kan komme igennem.


Efter den proces står man med bakteriefrit vand.

Ikke desto mindre skal Carlsberg lige igennem tredie trin i rensningen, som går på at fjerne de salte, der måtte være tilbage i vandet.


- De fjernes i et omvendt osmoseanlæg, med så fin en membran (RO - Omvendt Osmose), at der kun kan komme vand igennem, forklarer Søren Nøhr Bak.

Skriv til os med dine SPØRGSMÅL?