rent-drikkevand.dk
rent-drikkevand.dk

Omvendt Osmose

(RO - reverse osmsis) blev opdaget af forskeren Souri-rajan ved University of Calfornia i 1950èrne.


Dokumentation af Omvendt Osmose Teknologien RO - reverse osmose 


Miljøstyrelsen - Klik HER


Samt Dokumentetaion af, hvorfor INTET er bedre eller kan slå (RO) Omvendt osmose Teknologien målt på finhed og dermed den samlede vand kvalitet. 


Kategorisering af membranfiltreringsteknikker.:


Nr. 4 Mikrofiltrering (MF) MAX rense effekt ca. 80-90%
Nr. 3 Ultrafiltrering (UF) MAX rense effekt ca.90-95%
Nr. 2 Nanofiltrering (NF) MAX rense effekt ca. 95%-97%
Nr. 1 Omvendt osmose (RO) MAX rense effekt ca.97-100% = 100% Rent Vand

Omvendt Osmose (RO) 

Hvordan virker det?

Omvendt osmose (RO - reverse osmsis) er en verdens kendt filteringsteknik, hvor der sætter et højt tryk på vandet, så det presses gennem en meget fin membran (0,001-0,0001 um), og som er den enste teknoloigi der findes, der både kan frafiltrere ioner og opløste stoffer i vand.Verdens bedste! Og den mest velkendte vandteknologi er og bliver omvendt Osmose (RO)


Dokumentation af Omvendt Osmose Teknologien RO - reverse osmose og de 4 filtrerings-niveauer der findes indenfor vand-rense-teknologier kan du se og læse her.:


Miljøstyrelsen - Klik HERMembranfiltreringsteknikkerne kategoriseres efter størrelsesordenen af porestørrelsen i membranen, og dermed størrelsesordenen af partiklerne membranen tilbageholder. I faldende størrelse findes der følgende 4 kategorier:


Mikrofiltrering (MF) MAX rense effekt ca. 80-90%

Ultrafiltrering (UF)MAX rense effekt ca.90-95%

Nanofiltrering (NF)MAX rense effekt ca. 95%-97%

Omvendt osmose (RO) den fineste og bedste filtrering du kan opnå = 100% Klik HER


Sådan ser en Omvendt Osmose Membran ud:

Her ser du et tværsnit af membranen der fortager omvendt osmose processen.

Det anbefales at udskifte membranen hver 12. måned.


HUSK ALTID, at tilføre alle naturens livsnødvendige minraler igen, efter rensning af dit vand fra dit Omvendt Osmoseanlæg.


Klik og læs mere om Mineraler og forskellen på de 2 forskellige modeller af Ekstra Mineralfilter.


Du finder alt viden under Filterskift på AUTOPILOT

Klik Her

Hvornår og i hvliken rækkefølge filtreres hvad?

I skemaet herunder kan du se, hvor meget mere omvendt osmose fjerner i forhold til en konventionel vandrenser, der kun fanger hår, alger, og visse bakterier, samt nogle kolloider og vira.


Yderst til højre i det nedereste skema-grafik, kan du se og læse alt det som Omvent Osmose filtrere fra og fjerner, udover alt det andet. Området er markeret med gråtone i grafikken herunder.  

Omvendt Osmose, fortager nanofiltrering, ion-udveksling, metalioner, endotoksiner/pygrogener, opløste salte, pesticider, antibiotika og amnge flere andre farlige stoffer for mennesker & dyr.


De 8 filteringsprocesser vist som grafik illustration.

De første 4 processer er standard på de fleste Omvendt

Osmose anlæg, dog med lidt afviglser fra anlæg til anlæg.

De 8 filteringsprocesser vist som grafik illustration

Odense Universitetshospital (OUH) har et centralt placeret vandbehandlingsanlæg, der leverer vand til samtlige af hospitalets afdelinger. 


Til deres Laboratorier leveres 100% rent vand incl. UV-desinfiktion og (RO - reverse osmsis) Omvendt Osmose Menmbranfiltrering. 

OUH - (RO - reverse osmsis) Omvendt Osmose Anlæg

Læs og se OUH illustration Klik og åben PDF fil

VIDEO lavet til ARLA med Komplet Gennemgang af hvordan deres Omvendt Osmose (RO) filtrering virker i praksis.


VIDEO belyser hvordan Omvendt Omose Teknologien (RO - reverse osmsis)

filtrering fungere i praksis. 


BEMÆRK: Denne video gennemengang, har primært fokus på filtrering i forbindelse med mælkeproduktion, da VIDEO er producert for Mælkeproducenten Arla.


VIGTIG at vide hvorfor Arla på ligevis med alle øvrige produktioner og indsustrier verden over vælger at burge Omvendt Omose (RO) filtrering i deres produktion.


Årsagen til deres VALG af Omvndt Osmose (RO) Filtrering i deres produktion, skyldes ganske enkelt, at dette, er den eneste teknologi,der kan FJERNE ALT uønsket forurering og øvrige giftsoffer i vandet og som er GODKENDT til fødevareproduktion.

Lyn Gennemgang - Forstå hvordan Omvendt Osmose (RO) filtrering fungere i prakisis på 25 SEC. 

Arla Foods Ingredients sparer fx op mod 1,5 millioner liter vand på årsbasis, som i stedet udvindes fra valleprotein-produktionen.


Dette svarer ca. til den mængde vand som indeholdes i 600 olympiske svømmebassiner. Vand som tidligere blev udledt til kloakken. REWARD ledes af professor Søren Balling Engelsen fra Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet.


Link til Kilde og Forskning:

27. juni 2019

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Institut for Fødevarevidenskab (FOOD)

Klik HER

Et fasekontrastmikroskopfoto af filamentøs gær fundet i biofilm på omvendt osmose-membraner, der bruges til genbrug af vand i fødevareindustrien.

”På grund af de meget små mængder tilbageværende næringsstoffer i væsken efter omvendt osmose-behandlingen har vi også set meget markante forskelle på forskellige mikroorganismers muligheder for dels at vokse og dels danne biofilm i væsken.”

Graferne viser tre vand-spektre, der er optaget på tre punkter mellem to omvendt-osmose filtersystemer (RO1 og RO2) hoa Arla Foods.

Carlsberg vil reducere vandforbruget med 50 procent


Med opførslen af et nyt vandrensningsanlæg vil bryggeriet nemlig kunne genbruge 90 pct. af sit procesvand og reducere det generelle vandforbrug med 50 pct!


Af Maria Berg Badstue Pedersen
2. december 2019 11:26

Link til kilde: Carlsberg vil reducere vandforbruget med 50 procent


Vandrensning i tre trin via omvendt osmose-behandlingen- Det nye totale vandbehandlingsanlæg i Carlsbergs Fredericia bryggeri repræsenterer en ny innovativ måde at lave sikkert genbrug af renset vand på, og projektet introducerer nye teknologier til at forbedre vandeffektivitet, siger Søren Nøhr Bak.


Vandrensning i tre trin
Carlsberg i Fredericia skal have installeret et forrensningsanlæg, der renser procesvandet i tre trin.


I første trin anvendes bakterier til at rense vandet for biologiske og organiske stoffer. Samtidig produceres der rent faktisk biogas.


I andet trin af rensningsprocessen fjernes de resterende dele af de organiske stoffer, bakterier, kvælstof og fosfor ved at vandet sendes gennem en ultrafiltreringsmembran, der er så tæt, at bakterierne ikke kan komme igennem.


Efter den proces står man med bakteriefrit vand.

Ikke desto mindre skal Carlsberg lige igennem tredie trin i rensningen, som går på at fjerne de salte, der måtte være tilbage i vandet.


- De fjernes i et omvendt osmoseanlæg, med så fin en membran (RO - Omvendt Osmose), at der kun kan komme vand igennem, forklarer Søren Nøhr Bak.


Skriv til os med dine SPØRGSMÅL?