Rent-Drikkevand.dk
Rent-Drikkevand.dk

Alt drikkevand på Fanø forurenet med evighedskemikalier.

KORT NYT21. FEB 2022 6.13

TEKNIK & MILJØ


Alle vandboringer på Fanø er forurenede over grænseværdien med de sundhedsskadelige evighedskemikalier PFAS. Der er ikke udsigt til en hurtig løsning.


Indbyggerne på Fanø skal ikke forvente at få rent drikkevand ud af vandhanerne inden for den nærmeste fremtid.

Vandet er nemlig forurenet med PFAS-stoffer, der har fået tilnavnet evighedskemikalier, fordi de stort set ikke bliver nedbrudt i naturen.


PFAS kan være sundhedsskadeligt, og på grund af farligheden nedsatte Miljøstyrelsen sidste år grænseværdien drastisk fra 100 nanogram per liter til 2 nanogram per liter for de fire PFAS-stoffer tilsammen.


Det bragte alle ti boringer på Fanø i vanskeligheder, fordi de indeholder rundt regnet det dobbelte af det tilladte.

Som situationen er nu, overholder drikkevandet på Fanø ganske enkelt ikke grænseværdierne.


- Det er jeg ked af. Det er træls, at vi nu skal kæmpe med det, siger borgmester Frank Jensen (R)


TV 2 testede vandet

TV 2 Nyhederne foretog i samarbejde med laboratoriet Eurofins en test af vandet på Fanø, og resultatet var det samme, som den lokale vandforsyning Fanø Vand gang på gang kommer frem til.

Prøven viste, at drikkevandet indeholdt 3,5 nanogram PFAS per liter, og dermed var indholdet af de problematiske kemikalier et stykke over grænseværdien på to nanogram.


Link til Kilde - Klik på "Læs mere knappen"

Pesticidfund i drikkevandsboringer breder sig som ringe i vandet


Af Hanne Kokkegård

17. aug 2018 kl. 05:18


Endnu er der altså ikke et samlet overblik over, hvor DMS er fundet, men data er på vej ind i Jupiter, Geus' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Illustration: KHAN TARIQ MIKKEL/POLFOTO


Omfattende fund af pesticidresten DMS landet over viser, at det er nødvendigt at få screenet drikkevandsområder for alle problematiske stoffer og sikret vigtige drikkevandslagre, mener vandbranchen.


Sidst på foråret fandt Hofor (Hovedstadens Forsyning) stoffet DMS i koncentrationer over grænseværdien i vandboringer i Dragør og Hvidovre, hvor boringerne straks blev taget ud af ledningsnettet. De videre undersøgelser af drikkevandsboringer viser nu omfattende problemer med DMS.


Hofor undersøgte i første omgang vandet, fordi forsyningsselskabet havde hørt, at Trefor i Trekantområdet havde fundet stoffet i flere boringer – dog under grænseværdien. Og siden da er landets andre vandleverandører gået i gang med at undersøge deres boringer for DMS.


»DMS er nu også fundet i Odense, Svendborg og Frederikssund. Lige nu er der ventetid på analyserne for DMS, men vi forventer, at stoffet vil blive fundet mange andre steder i landet i den kommende tid,« fortæller biolog og seniorkonsulent Claus Vangsgård fra drikkevands- og spildevandsselskabernes interesseorganisation, Danva.


Link til Kilde - Klik på "Læs mere knappen"