rent-drikkevand.dk
rent-drikkevand.dk

Kilde: GEUS

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

RC 4.7

Grundvands-N-forurening og virkninger på folkesundheden-Eksemplet på mave-tarmkræft

Projekt Beskrivelse.


Antropogene stoffer i drikkevandet og sundhed

Hos GEUS har vi i forskellige projekter fokus på påvirkningen af grundvandets kvalitet, som følge af menneskelige aktiviteter på jordoverfladen.


Blandt andet har vi i et ph.d.-projekt i samarbejde med Aarhus Universitet undersøgt sammenhængen mellem befolkningens indtag af nitrat i drikkevandet og forekomsten af mave-tarmkræft.


I projektet indgår registeroplysninger om hele den danske befolkning og de digitalisererede vandforsyningsområder, hvilket har givet mulighed for at lave en epidemiologisk undersøgelse på et individuelt niveau i hele Danmark.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland


GEUS er en selvstændig og uafhængig forsknings- og rådgivningsinstitution i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.


Derudover er GEUS partner i Geocenter Danmark og tilknyttet Euro GeoSurveys.


GEUS er geologisk datacenter og udfører undersøgelser, forskning, rådgivning og kortlægning i primært Danmark og Grønland.


Emner som vandressourcer, klima, natur, energi og mineraler er i fokus hos GEUS, der bl.a. udfører forskning på internationalt niveau, rådgiver myndigheder og erhverv, kortlægger undergrunden og ressourcerne, samt stiller data og viden til rådighed.

FAKTA 


Drikkevand og sundhed

GEUS deltager endvidere i en række danske og amerikanske undersøgelser af sammenhæng mellem drikkevandets kvalitet og sundhedseffekter:


  • Geogene stoffer i drikkevandet og forekomsten af ADHD


  • Vandets hårdhed og forekomsten af hjerte-kar-sygdomme


  • Nitrat i drikkevandet og fødselsudfald


  • Nitrat og pesticider i drikkevandet og risikoen for leukæmi


Link til kilde:

https://www.geus.dk/vandressourcer/vandkvalitet/drikkevand-og-sundhed


Kilde: Artikel fra Danmarks Naturfredningsforening: Vandværker leverer vand med sprøjtegift over grænseværdien


TÆT PÅ

03. JAN. 2022


LÆS SVARENE: Hvis vi ikke gør noget nu, får vores børn og børnebørn aldrig drikkevand fra rent grundvand!


To af Danmarks mest vidende personer, når det kommer til drikkevand, svarede på spørgsmål:


Walter Brüsch er geolog og seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.


Anders Bækgaard har stået for vandboringer for Miljøstyrelsen og i dag arbejder for IWA, International Water Association.


Du kan læse deres svar herunder.


Link til kilde og den fulde artikkel på DR Klik HER


Er du det mindste i tvivl -eller bare nysgerrig på om du har rent vand i vandhanen?


Så lad os hjælpe med at verificere det. 


Klik og bestil gratis tid til TEST HER