rent-drikkevand.dk
rent-drikkevand.dk

Pesticid alarm!

Danskerne udsættes for pesticidrester i et omfang, som aldrig set tidligere.

Kilde: Klik HER

4. august 2014  Af Anette Harbech Olesen

Hvad er pesticider og hvordan defineres de ca. 1.500 forskellige typer der findes i vores grundvand - postevand vandværksvand - drikkevand ? Ja du læste rigtig ca. 1.500 forskellige typer! Hvoraf der maixmalt testes for 58 af de meste "kendte" Men hvad så med resten?

Ved »pesticider« forstås:
— organiske insekticider
— organiske herbicider
— organiske fungicider
— organiske nematocider
— organiske acaricider
— organiske algicider
— organiske rodenticider
— organiske slimicider
— lignende produkter (bl.a. vækstregulatorer)
og deres relevante metabolitter, nedbrydnings-og reaktionsprodukter.


Det er kun nødvendigt at kontrollere de pesticider, der med en vis sandsynlighed kan være til stede i den
givne vandforsyning.


Kilde: EU's Drikkevandsdirektiv


5 grunde til at du ikke bør drikke vand på flaske.


4 minutter


Plasten, der anvendes til flaskevand er ikke kun dårligt for planeten, men kan også skade din krop.


Kilde: 

Bedre Livsstil Denne hjemmeside udgiver gratis artikler om fysisk og psykisk sundhed, hvordan du passer godt på din krop og om naturmedicin.


Link til kilde: Artikel 5 grunde til at du ikke bør drikke vand på flaske.

Dårlige vandrør en bombe under husejere


Vandrør i 60’er og 70’er huse er så ringe, at tusinder af husejere hvert år døjer med vandskader i lange perioder. Det koster også forsikringsselskaberne dyrt. Derfor tilbyder Topdanmark nu kunderne cirka 200.000 vandrørsalarmer, der kan hindre omfattende vandskader ved rørlækager.


INFO og FAKTA: Gamle vandrør er ofte en af de helt store kilder til forurenet drikkevand i din husstand, herunder især COLI BAKTERIER samt patogene organismer og kolloidale partikler.


Disse fjerens og elimneres via Teknologien Omvendt Omsose og 100% hvis du vælger Luksus Pakken med 8-Trins renseproces Incl. UV lys, hvilket fjerne 99.9% af vandbårne mikroorganismer.


UV kan fjerne 99.9% af alle vandbårne mikroorganismer. Det er billigt, nemt at vedligeholde,da UV lys har en levetid på minmum 10.000 timer.


UV-lys desinficerer vandet for ovenskydende mikrobiologiske bakterier og fjerner eventuelle muligheder for rester af patogene organismer og kolloidale partikler. Enhver eventuel fare er fjernet fra vandet. Luksus Pakken ROUnik 8 finder du HER


Link til kilde: Klik HER


13.7.2019 09:01:10 CEST | Topdanmark A/S


Rør indvendigt før rensning eller udskiftning.

Billede af et Renset Vandrør.

VVS-installationer - Vandinstallationer

Drikkevandsinstallationen har særlig sundhedsmæssig fokus.

Kilde:Teknologisk Institut

Odense Universitetshospital (OUH) har et centralt placeret vandbehandlingsanlæg, der leverer vand til samtlige af hospitalets afdelinger. 


Til deres Laboratorier leveres 100% rent vand incl. UV-desinfiktion og (RO - reverse osmsis) Omvendt Osmose Menmbranfiltrering. 

OUH - (RO - reverse osmsis) Omvendt Osmose Anlæg

OUH - (RO - reverse osmsis) Omvendt Osmose Anlæg

Læs og se OUH illustration Klik og åben PDF fil

De fleste af os regner med, at der er rent vand, når vi åbner for hanen i køkkenet eller badeværelset.

Men faktisk er der giftrester i 6 ud af 10 danske vandboringer. Og i omkring 15 procent af dem er grænseværdierne oversteget.


Det forurenede drikkevand har allerede skabt problemer flere steder i Danmark. Blandt andet i byen Krogsbølle på Nordfyn, hvor niveauet af pesticidrester var 40 gange så højt, som det er tilladt.


LÆS ALLE SVARENE HER


TÆT PÅ (Kilde DR)
03. JAN. 2022

21. december 2011
Rapport om Pesticider i dansk drikkevand
Syddansk Universitet Esbjerg


2.7.4 Rensning af oppumpet grundvand

Rensning af grundvand med eksempelvis aktivt kul er en løsning, der ikke findes i nogen rapporter. Simpelthen af den grund, at det i Danmark er vedtaget, at man ikke vil rense drikkevandet.


2.7.6 Ændre grænseværdierne
Som beskrevet under punktet ”Grænseværdier for pesticider”, er kvalitetskravet for pesticider og deres nedbrydningsprodukter ikke ændret siden 70’erne, hvor kravet blev sat ud fra et teknologisk synspunkt og
et ønske om 0 pesticider i drikkevandet end ud fra et helbredsmæssigt øjemed.

Ønsker du 100% rent og sundt vand ? Så læs her Hvorfor du selv skal rense dit vand /vandværks vand / postevand / grundvand ved hjælp af et Omvendt osmosesystem.


Kvaliteten af ​​drikkevandet fra hanen er angivet i drikkevandsbekendtgørelsen ud fra maksimumværdier for *udvalgte* (Betyder megt få) fremmedstoffer og forurenende stoffer, men som på nuværende tidspunkt omfatter flere end 300.000 forskellige giftstoffer.


Drikkevandet er dog vurderet sikkert for mennesker med et stabilt immunsystem ud fra drikkevandsbekendtgørelsen, men ikke sundt!!!


Tjek selv efter - Læs herunder, hvor vi linker direkte til Drikkevandsbekendtgørelsen


Hvis du i stedet ønsker 100% kontrol og sikkerhed for højst mulig kvalitet 100% rent- drikkevand, så findes der pt. Kun en 100% sikker løsning -og det er selv at rense dit vand. Med selv kontrol, tager du ansvaret for din samlede vandkvalitet hjem til dig selv på lige vis med alle vores private kunder og erhvervskunder som Eks. OUH - ARLA - Carlsberg mv. Klik HER


BEK nr 2361 af 26/11/2021


Miljøministeriet

Drikkevandsbekendtgørelsen


Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.


Hvis du nærlæser denne "lov" vil du hurtigt finde ud af, at der desværre ikke eksistere en 0/NUL tolerance, men at det i stedet tillades, med "visse" mængder giftstoffer i vores drikkevand.


Hvis der tillades en "vis" mængde giftstoffer "indenfor de fastsatte grænseværdier"


Hvordan kan vores Danske Drikkevand så være rent?

I vores "verden" hos rent-drikkvand.dk skal vores vand være 100% rent og sundt drikkevand.


"Rent drikkevand er en menneskeret"


Klik HER for at læse hele Drikkevandsbekendtgørelsen